Računalniške naloge iz numeričnih metod

Naloge zahtevajo implementacijo ali uporabo numeričnih metod v programu Matlab ali (prosto dostopni alternativi) GNU Octave.
Odgovori na vsa vprašanja so številski. Številke (z zadostnim številom decimalk v formatu long) vnesite v polje za odgovor. Če se polje obarva zeleno, je odgovor pravilen.

Dopolnilno gradivo: Pozdravljen, Matlab: Osnove Matlaba za študente numerične matematike