Tomaž Košir – domača stran                                  [english]

 

 

Naslov:

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za matematiko in fiziko

Oddelek za matematiko

Jadranska 19

1000 LjubljanaPisarna: Kabinet 4.31, 4. nadstropje, Jadranska 21

Govorilne ure: glej uraden urnik OM FMF ali po dogovoru prek elektronske pošte

elektronska pošta: tomaz.kosir (at) fmf.uni-lj.si

telefon: (01) 476-65-00 (fakulteta) ali (01) 476-65-39 (pisarna)

faks: (01) 251-72-81

                                                                                 
Poučevanje: (od študijskega leta 2009/10 dalje so vsa gradiva na spletni učilnici)

2021/22       Finančna matematika 1, Diplomski seminar (FM),

2020/21       Verjetnost (PrM), Diplomski seminar (FM), Seminar (FM), Uvod v algebraično geometrijo,

2019/20       Finančna matematika 1, Diplomski seminar (FM), Seminar (FM),

2018/19       Finančna matematika 1, Diplomski seminar (FM),

2017/18       Finančna matematika 1, Diplomski seminar (FM), Komutativna algebra, Izbrana poglavja iz finančne matematike 1 (Uvod v ekonometrične metode, Uvod v modeliranje pogojne neodvisnosti).

 

2016/17 in starejše

 

Študijsko gradivo iz linearne algebre (za Linearno algebro ali Algebro 1).

                                                                                 

Strokovna dejavnost na področju finančne matematike:

- Od 22. avgusta do 3. septembra 2011 sta na naši fakulteti potekala Poletna šola iz finančne matematike in Delavnica iz stohastičnih metod na finančnih trgih.  (plakat)

- 5. splošna konferenca iz zahtevnejših matematičnih metod v financah je potekala na Bledu od 4. do 8. maja 2010. Organizirana je bila v okviru programa AMaMeF, ki ga je financirala Evropska znanstvena fundacija (ESF).

- V septembru 2009 smo organizirali Poletno šolo iz finančne matematike.  (plakat)

                                                                                 

19. septembra 2013 je na FMF potekalo 8. srečanje iz algebraične geometrije TULSF. Več o tem...

                                                                                 

Življenjepis (angl.)
Raziskovanje (angl.)