Bojan Magajna

    Upokojen matematik, prej prof. na FMF, Univerza v Ljubljani.

    E-pošta: Bojan.Magajna@fmf.uni-lj.si
    Telefon: 041 95 68 10Del tega, kar sem predaval in proučeval, je vsebovan v spodaj navedenih publikacijah.
Seznam vseh publikacij, tudi tistih, pri katerih sem bil le mentor, pa je v Cobissu.


Učbeniki


Research Articles


Članki v OMF


Math. Reviews