Petar Pavešiζ

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska 21, SI-1000 Ljubljana
tel: +386-1-4766 546

petar.pavesic@fmf,uni-lj.si

 

—————————————————————————————————————————-

 

Research / Raziskovalno delo

 

Research interests: applied algebraic topology (topological robotics, persistent homology),

wild topology (fundamental group of  Peano continua, inverse limits of coverings), homotopy

theory (classification of fibrations, homotopy factorizations, self-homotopy equivalences), discrete geometry (minimal triangulations), ring theory (idempotents, semi-perfect rings, unique factorizations), category theory and homological algebra (fibred categories, cohomology of categories).

 

publications and talks (in reverse chronological order)

 

————————————————————————————————————————–—

 

Teaching / Pouθevanje

 

Sem redni profesor za matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Pouθujem splošno-matematiθne predmete in specializirane predmete s podroθja topologije in algebre.

 

2019-2020        Matematika (FFa / Farmacija)  

 

                          Matematika (BF/ Biologija, Biotehnologija/Mikrobiologija) 

 

                          Splošna topologija (FMF / Matematika)

                         

                          Izbrana poglavja iz matematike (FMF in FRI / IŠRM)

 

                         

————————————————————————————————————————–—

 

Seminars / Seminarji

 

Topološki seminar / Topology seminar        Obvestila          Naroθi se / Subscribe

 

podiplomski seminar na Oddelku za matematiko FMF
sestajamo se vsak ponedeljek v θasu predavanj ob 12:15 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

 

Mednarodni topološki seminar Ljubljana-Maribor-Zagreb         Naroθi se / Subscribe


sestajamo se trikrat letno, izmeniθno v Ljubljani, Mariboru in Zagrebu.