Jasna Prezelj

izredna profesorica za področje matematike

Zaposlitve

- UL FMF, Jadranska 19, pisarna: Jadranska 21, soba 510, epošta: jasna.prezelj@fmf.uni-lj.si

- UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper, pisarna: Kettejeva 1, 2. nadstropje, epošta: jasna.prezelj@famnit.upr.si

- IMFM Ljubljana, Jadranska 19, raziskovalka

Funkcije

predsednica OM DMFA Slovenije, predstavnica DMFA v IMU in EMS, koordinatortca EWM za Slovenijo


Pedagoško delo / Teaching


Raziskovalno delo / Research


Strokovno delo / Service