Pedagoško delo / Teaching

Govorilne ure po dogovoru

Predavanja

- Spletna učilnica FAMNIT, Univerza na Primorskem https://e.famnit.upr.si/

- Spletna učilnica FMF; Univerza v LJubljani, https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/

- Analiza 4, 1. semester, FMF

- Kompleksna analiza , 1. semester, FAMNIT

- Izbrana poglavja iz analize, 2. semester, FAMNIT

- Diferencialne enačbe, 1. semester, FAMNIT

- Seminar za fizike, 1. semester, FMF

Mentorstva

1 doktorant, 1 magistrant, 32 diplomantov