Strokovno delo / Service

Sem prejemnica Zlate plakete UP (priznanje za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela na UP ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP).

Poljudna predavanja

1. Kompleksna dinamika, Seminar za učitelje, FMF, 24.9.2011

2. Iteracijske metode, predavanje za srednješolce, Gimnazija Idrija, september 2011.

3. Kompleksna analiza in geometrija, Matematika je kul, Koper, avgust 2014.

4. Iteracijske metode, Matematika je kul, Koper, avgust 2015.

5. Popotovanje od korena do fraktala, FAMNITovi izleti v matematično vesloje, Koper, januar 2016.

6. Milni mehurčki, verižice, trulli in katedrala sv. Pavla; Matematika glasbenih lestvic; dve predavanji na matemati\1nem dnevu Gimnazije Koper, januar 2019

7. Milni mehurčki, verižice, trulli in katedrala sv. Pavla, FAMNITovi izleti v matemati\1no vesolje, Koper, april 2019

8. Dve oddaji v okviru Hevreke, Radio Trst A, 13.5. in 20.5. 2019

9. Intervju za Primorski dnevnik, O matematiki v vsakdanjem življenju, 19. 4. 2019

10. Epidemiološki modeli, Predavanje za Gimnazijo Vič, november 2020

11. Milni mehurčki, verižice, trulli in katedrala sv. Pavla, Matemati\1ni dan gimnazije Koper, Koper, januar 2021

Razno

1. Matematični adventni koledar, projekt popularizacije matematike, 2015 - 2022

2. Recenziranje za Zentrallblatt

3. Članica pripravljalnega odbora za 8 ECM 2020, predsednica odbora za sponzorstvo, vodja tekmovanja The best of 8 ECM, organizatorica MS Topics in quaternionic and complex analysis, organizatorica satelitskega dogodka Optimization in insurance (https://conferences.famnit.upr.si/event/20/overview)

4. Članica znanstvenega odbora CSASC 2016, Barcelona, CSASC 2019 Bratislava

5. Projekt PKP z NVZ in UVHVVR