Teme za diplomski seminar

Steinerjeva včrtana elipsa

Caristijev izrek o negibni točki

Končne projektivne ravnine

Univerzalni izrek o tetivah

Najboljša aproksimacija krožnega loka s parametričnim polinomom

Gaussovi binomski koefienti

Teme za magistrsko delo

Krovni prostori in residualna končnost grup

Kurošev izrek


(Tukaj so vsa narejena dela na Matematični smeri, tukaj na Pedagoški smeri, tukaj na Finančni smeri, tukaj na IŠRM.)

Narejena dela urejena kronološko:

2023

Nik Mrhar: Faktorizacija s pomočjo stožnic (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Mateja Možina: Posplošitev Routhovega izreka (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Aleš Čebulj: Steinerjevi izreki o kompletnem štirikotniku (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Katja Kranjec: Eulerjev problem 36 castnikov (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Bor Bregant: Sferna geometrija (magistrsko delo) repozitorij UL

Larisa Rutar: Od kardioide do Morleyevega izreka (magistrsko delo, somentor dr. Jure Kališnik) repozitorij UL


2022

Urša Blažič: Bertrandova domneva (magistrsko delo) repozitorij UL

Matej Melanšek: Očrtane kocke (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Dejan Perić: Kvadratni recipročnostni zakon (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Andraž Pustoslemšek: Gorniški problem (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Nejc Zajc: Enakostranični trikotniki in Jordanove krivulje (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL


2021

Erika Škufca: Razrez trikotnika na sedem skladnih trikotnikov (magistrsko delo) repozitorij UL

Gašper Žajdela: Posplošeni Brouwerjev izrek (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Ana Šenica: Trikotniki vložljivi v celoštevilsko mrežo (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Barbara Lipnik: Poincare Mirandov izrek (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Jon Pustavrh Mičovič: Včrtani pravokotniki v Jordanovih krivuljah (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Luka Šinkovec: Problem razmene denarja (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Aleksander Janičijevič: Frizne grupe (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Žana Strgar: Včrtane stožnice (magistrsko delo) repozitorij UL

Ema Češek: Izrek o metulju in njegove posplošitve (magistrsko delo) repozitorij UL


2020

Maruša Lekše: Ekstremkno nepovezani prostori (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL


2019

Sara Močnik: Ponceletov izrek (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Tjaša Vrhovnik: Fareyevo zaporedje in Riemannova hipoteza (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Ada Šadl Praprotnik: Posledici Carnotovega izreka (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Nejc Kastelic: Steinerjev porizem in njegova prostorska analogija (magistrsko delo) repozitorij UL


2018

Patrik Zajec: Nevložljivost realne projektivne ravnine v R^3 (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Tilen Lučovnik: Septoku (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Mark Baltič: Vektorska polja na sferah (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Luka Grahelj: Gauss-Wantzelov izrek (magistrsko delo) repozitorij UL


2017

Gregor Rus: Kneserjeva domneva (magistrsko delo) repozitorij UL

Tjaša Bizjak: Prijateljska števila (magistrsko delo) repozitorij UL


2016

Leon Lampret: Metoda Morsove teorije krajšanja v homološki algebri (doktorska disertacija, somentor prof. dr. Dušan Repovš)

Blaž Koroša: Teorija porušenja in aproksimativne metode izračuna verjetnosti porušenja (magistrsko delo, somentor dr. Janez Komelj (pozavarovalnica Sava)) repozitorij UL

Maruša Baša: Igra Hex in Brouwerjev izrek o negibni točki (diplomsko delo)

Ana Mlinar: Krivulje v projektivni geometriji (diplomsko delo)

Marko Zajc: Popolna števila (diplomsko delo)

Mojca Vrviščar Zazula: Magični kvadrati kvadratov (diplomsko delo)


2015

Gregor Rus: Vložitve grafov v topološke knjige (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Sara Rolih: Nedesarguesove ravnine (magistrsko delo) repozitorij UL

Špela Povše: Delovanja prostih grup na drevesa (magistrsko delo) repozitorij UL


2014

Uroš Kovač: Stohastične metode za izračun škodnih rezervacij (magistrsko delo, somentor dr. Janez Komelj (pozavarovalnica Sava)) repozitorij UL

Suzana Jurečič: Separacijski aksiomi (diplomsko delo)


2013

Jure Vogrinc: Dirichletov izrek in karakterizacija praštevil (magistrsko delo) repozitorij UL

Miha Petrič: Optimalno pozavarovanje glede na kriterij povprečje-varianca (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Ana Papa: Bolyai Gerwienov izrek in tretji Hilbertov problem (diplomsko delo)

Maruša Kuk: Žirovektorski prostori (diplomsko delo)


2012

Sabina Skubic: Igra Popkov (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Primož Pušnik: Konci grup (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Katja Klavžar: Latinski kvadrati (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL

Miha Begelj: Topologija kompleksne ravnine (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL


2011

Jure Vogrinc: Razširitve grup (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL


2010

Lev Prislan: Kolektivni modeli tveganja v zavarovalništvu (delo diplomskega seminarja, somentor dr. Janez Komelj (pozavarovalnica Sava)) repozitorij UL

Jan Kralj: Grigorčukova grupa in Bursideov problem (delo diplomskega seminarja) repozitorij UL


2006

Eva Horvat: Asimptotična dimenzija (diplomsko delo, mentor prof. dr. Petar Pavešić)


2005

Žiga Virk: Lečasti prostori (diplomsko delo, mentor prof. dr. Petar Pavešić)


2002

Mateja Raič: Realizacija kohomološke algebre (magistrsko delo, mentorica prof. dr. Neža Mramor Kosta)


Back to home page