Arjana Žitnik


Arjana's picture Arjana Žitnik
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za matematiko in mehaniko
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 4766 695
Pisarna: Jadranska 21/V, soba 504.

E-mail: Arjana.Zitnik @ fmf.uni-lj.si


Zadnja sprememba: 10. november 2015