Začetek vaj: torek, 25. 2. 2020

 

Uvodno predavanje torek, 18. 2. 2018, ob 14h v VFP, Jadranska 26, Peterlinov paviljon

 

Uvod v meritve (z navodili za obdelavo in prikaz meritev)

 

Navodila za vaje

Navodila so zasnovana kot delovni zvezek. Natisnite jih in zapisujte meritve in izračune na ustrezna mesta.

 

Seznami skupin in razporedi vaj (preglejte in mi sporočite pripombe/popravke):

 

torek 11:00

torek 14:00

četrtek 11:30

seznami so po GDPR tajni.

 

Zaporedna številka vaje ustreza zaporedni številki v navodilih.

 

 

Če imate vprašanja, jih naslovite na ales.mohoric@fmf.uni-lj.si

 

Praktikumi potekajo v sobi 104, 1. nadstropje stavbe fizike, FMF, UL, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

Rezultati izpitov so po GDPR tajni.