Začetek vaj: sreda 9. 10. 2019

 

Uvodno predavanje

 

Uvod v meritve (z navodili za obdelavo in prikaz meritev)

 

Navodila za vaje

Ta navodila sodijo k Praktikumu iz fizike pri predmetu Uvod v fiziko ampak jih uporabljate tudi vi.

Navodila so zasnovana kot delovni zvezek. Stiskajte si jih in zapisujte meritve in izračune na ustrezna mesta.

 

Seznami skupin in razporedi vaj:

 

sreda 12:00

seznam je po GDPR tajen

 

Zaporedna številka vaje ustreza zaporedni številki v navodilih.

 

rezultati izpita so po GDPR tajni.

Za ogled in pripombe na oceno se dogovorite za termin pri meni po elektronski pošti.

 

Če imate vprašanja, jih naslovite na ales.mohoric@fmf.uni-lj.si

 

Praktikumi potekajo v sobi 104, 1. nadstropje stavbe fizike, FMF, UL, Jadranska 19, 1000 Ljubljana