Gregor Šega

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za matematiko
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kabinet: Jadranska 21, 5. nadstropje, soba 5.12
Telefon: (01) 4766 611
Fax: (01) 2517 281
E-mail: gregor.sega (a) fmf.uni-lj.si