Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko, Slovenija.


Vabljena predavanja:
Polymer segmental dynamics in glycerol-water mixture,
ALPINE NMR workshop 2023, Matrafured, Madžarska
Chemical exchange rate studied by NMR CPMG method,
Predavanje na SPINUS 2023 na daljavo, Sant-Petersburg, Ruska Federacija in na Ampere NMR šoli,Zakopane 2023, Poljska
NMR insight into chemical kinetics,
Ampere NMR šoli,Zakopane 2022, Poljska in Alpine NMR workshop 2022, Hirschiegg, Avstrija
Vpogled v spekter translacijske molekularne dinamike z uporabo metode moduliranega odmeva spinov v nehomogenem magnetnem polju,
AMPERE summer school (on-line), Poznan 2021,Poljska in Alpine NMR workshop, Bled 2021, Slovenija
Hidrodinamske fluktuacije v tekočinah kot jih vidimo z metodo gradientno moduliranega odmeva spinov,
Spinus 2020, Magnetic resonance and its applications, na daljavo St. Petersburg, Russia, 2020
Zakaj mešanica glicerina in vode omogoča zlaganje proteinov; raziskave z NMR MGSE metodo,
Predavanje na Ampere NMR šoli,Zakopane 2019, Poljska in na "Alpine NMR workshop", Cuj-Napoca, Romunija, 2019
Structure of porous media and hydrodynamic fluctuations in liquids observed by NMR gradient spin echo methods,
Predavanje na Ampere NMR šoli,Zakopane 2018, Poland
Raziskave translacijske molekularne dinamike z metodami NMR: MGSE/OSGE,
Predavanje na CUBRIC seminarju, Cardiff 2017, VB in na Ampere NMR šoli,Zakopane 2017, Poland
Izkoriščanje notranjih magnetnih polj za karakterizacijo poroznih materialov z NMR CPMG zaporedjem radiofrekvenčnih sunkov,
Predavanje na AMPERE letni šoli v Zakopanih, Poljska 2016 in na "Alpine NMR workshop 2016, Cluj-Napoca, Romunija; članek v JMR
Spektroskopija trasverzalnega gibanja molekul z metodo odmeva spinov z moduliranim gradientom,
Predavanje na Alpine NMR workshop 2015, Hirschegg, Avstrija

Mikro-rheologija tekočin z metodo MGSE ,
Janez Stepišnik, Aleš Mohorič, Igor Serša, Carlos Mattea, Siegfried Stapf and Franci Bajd. Plakat na EUROMAR 2015, Prague

Evolucija tranversalne dinamike molekul v kompleksnih tekočinah z metodo MGSE,
Janez Stepišnik, Aleš Mohorič, Igor Serša and Franci Bajd. Plakat na EUROMAR 2015, Prague

Mikro-rheologija tekočin z metodo MGSE: Odkrivanje ne-Newtonova dinamike tekočin z MGSE spektroskopijo,
Vabljeno predavanje na AMPERE 2015 summer school, Zakopane, Poland

Osnove metode odmeva spinov v nehomogenem magnetnem polju za študij molekularne dinamike
Vabljeno predavanje na AMPERE poletni šoli 2014 v Zakopanih na Poljskem; predavanje na " Alpine NMR Workshop "Frontiers of Magnetic Resonance: Applications to Nano- and Microscopically Structured Systems", 2014, Bled, Slovenija

Študij translacijske dinamike polimerov in tekočin z NMR metodo odmeva spinov z moduliranimi gradienti
Vabljeni predavanji na AMPERE poletni šoli 2013 v Zakopanih na Poljskem,na konfrenci EUROMAR 2013 na Kreti, Grčija in na na "4th Transylvanian NMR Workshop", Cluj-Napoca, Romunija, 2013

Lastna difuzija molekul
Seminar za Stalno izobraževanje učiteljev fizike,Univerza v Ljubljani, FMF, december 2012

Dinamika kratkih polimerov v talini merjena z NMR metodo odmeva spinov v moduliranem gradientnem polju
Vabljeno predavanje na "Alpine NMR Symposium 2012", Hirschegg, Austria

O meritvah lastne difuzije molekul s spinskim odmevom v moduliranem gradientnem polju, zapuščini Sir Paul T. Callaghana
Seminar na Tehnični Univerzi Ilmenau, Oddelek za fiziko,Ilmenau, Nemčija, 2012; Vabljeno predavanje na AMPERE NMR letni šoli, Poznan, Poljska, 2012; predstavljeno na konferencah: EUROMAR 2012,Dublin, Irska in MRPM11 2012, Guildford, Anglija

Študij lastne difuzije v nanoporah z NMR PGSE metodo
Seminarsko predavanje v Centru za medicinsko fiziko, Univerze v Freiburgu,Freiburg, Nemčija, 2011; Vabljeni predavanji na: "AMPERE Summer School", Zakopane, 2011 in na "3rd Transylvanian NMR Workshop", Cluj-Napoca, Romunija, 2011; predstavljeno na konferencah: EUROMAR 2012,Dublin, Irska in MRPM11 2012, Guildford, Anglija

Raziskave translacijske dinamike polimerov z metodo odmeva spinov v nehomogenem magnetnem polju
Vabljeni predavanji na Ampere NMR šoli 2010, Wierzba, Poljska in simpoziju "NMR in Condensed Matter 2010", St.Petersburg, Ruska Federacija ter predstavljeno tudi na EUROMAR 2010 & 17th ISMAR konferenci, Firence, Italija, 2010; 18th European simposium on polymer science, Zadar, Croatia, 2010.

Nenormalno Brownovo gibanje molekul v vodi merjeno z odmevom spinov v nehomogenem magnetnem polju
Vabljeno predavanje na AMPERE NMR šoli, Zakopane 2009 in predstavljeno na EUROMAR 2009, Göteborg, Svedska

Delavnica o NMR difuziometriji
AMPERE NMR šola, Zakopane 2009

Meritve translacijske dinamike molekul in zrn sipke snovi z novo NMR tehniko
Uvodno predavanje na 10. Norveškem NMR srečanju v Oppdalu, Norveška, 2008, predavanji na seminarjih Lund Univerze, Lund, Švedska januarja 2008 in na Medicinski fakultedi Harvard Univerze v Bostonu, ZDA, v juliju 2008 ter na AMPERE letni šoli 2008 v Poznanu in Wierzbi na Poljskem

Spin echo methods to study motions in polymers, porous media and granular systems
na AMPERE NMR letni šoli, Bukovina, Poljska, 2007

Spectral characterization of diffusion in porous media and dynamics in fluidized granular system by CPMG sequence
na AMPERE NMR letni šoli, Wieržba, Poljska, 2006

Študij transporta kapljevin skozi porozno snov z metodo odmeva spinov
Seminarji na Wageningen Univerzi na Nizozemskem, 2003; na RWTH, Aachen, Nem ija, 2003; na Massachusetts Institut of Technology, Cambridge, ZDA, 2004; Schlumberger-Doll Research, Ridgefield, ZDA, 2004 : v New Mexico Resonance Lab, Albuquerque, ZDA, 2004; Na Kalifornijski Univerzi, Berkeley, ZDA, 2004; Institutu za Polimere, Dresden, Nem ija, 2005; AMPERE letni šoli 2003, Zakopane, Pojska; ter na na Montana State Univerzi, Bozeman, ZDA, 2004

Poštni naslov:
Janez Stepišnik
Oddelek za fiziko, FMF
Jadranska 19,1000 Ljubljana
Slovenija
el.pošta: Janez.Stepisnik@fmf.uni-lj.si
ali Janez.Stepisnik@ijs.si

prenosni tel.: 031317274


Povezave:
ScienceWorld  ||  Science Direct  ||  Zbirke  ||  RevijeDIKUL  ||  KnjigeDIKUL  || Brskanje po spletu || Vodič po fiziki  ||  Cobiss-biblio  ||