Janez Mrčun, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Jadranska 19, 1000 Ljubljana. Tel.: (01) 4766688 Email: janez.mrcun@fmf.uni-lj.siPredavanja


Študijsko gradivo


Mentorstvo

Teme za seminarje in magistrska dela:
 • Hochschildova homologija, Morita invarianca, (ciklična homologija)
  (J.-L. Loday, Cyclic homology. Springer-Verlag, Berlin, 1998.)
 • De Rhamova kohomologija, Mayer-Vietorisovo zaporedje, (Poincaréjeva dualnost)
  (R. Bott, L. W. Tu, Differential forms in algebraic topology. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1982.)
 • Foliacije, Frobeniusov izrek, (Reebova stabilnost)
  (I. Moerdijk, J. Mrčun, Introduction to foliations and Lie groupoids. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.)
 • Abelove kategorije, izvedeni funktorji, (kohomologija grup)
  (P. J. Hilton, U. Stammbach, A Course in Homological Algebra. Springer-Verlag, New York, 1997.)
 • Hopfove algebre, tenzorske kategorije, (vozli in spleti)
  (C. Kassel, Quantum groups. Springer-Verlag, New York, 1995.)Zadnja sprememba: 16. september 2023