PEDAGOŠKO DELO


Moj urnik.


Zbirke nalog z rešitvami:


Numerična aproksimacija in interpolacija (pdf )

Numerična integracija in numerično reševanje NDE (pdf )

Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb (pdf )

Numerične metode 1 za študente praktične matematike (pdf )

Numerične metode 2 za študente finančne matematike (pdf )Teme za diplomske seminarje, magisterije


Skrbništvo mag. štud. programa Finančna matematika